خوشبختی حقیقی چگونه بدست می آید ؟

تعریف شما از خوشبختی چیست ؟ چه کسی را خوشبخت و یا چه کسی را بدبخت می نامید ؟ ایا خودتان را خوش بخت میدانید ؟ اصلاً معیار شما برای تعیین خوشبخت بودن خودتان یا دیگران چیست ؟


برخی بخت و اقبال را ، موضوعی نوشته شده و معین و غیر قابل تغییر در زندگی انسان می دانند و قائل به هیچ تغییری در آن نیستند . احتمالاً این ضرب المثل قدیمی ار شنیده اید که " گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه ، به آب زمزم و کوثر نتوان کرد سفید " ، این ضرب المثل از آن دست مطالب قدیمی است که نیاز به تغییر و به روز رسانی دارد ( پیشنهاد می کنیم در این خصوص مطلب   ضرب المثل ها و چگونگی اثرگذاری آنها بر اعمال و افکار مان را مطالعه بفرمائید ) .

این نظریات در حالی بیان می شود که ما همگی انسانیم و حق انتخاب داریم . هر لحظه از زندگی پیرامون ما بی نهایت انتخاب وجود دارد که با گزیدن آنها می توانیم  زندگی خود را بیآفرینیم . از انتخابهای ساده و پیش پا افتاده گرفته تا انتخابهای مهم و تاثیر گذار .و البته قطعاً مسئولیت این انتخابها نیز بر عهده خود ما است . ( همین پذیرش مسئولیت باعث میشود که ما در جبر انتخابهای گذشته مان باشیم )

این انتخابهای ریز و درست ،قطعاً بایستی آگاهانه و بر اساس حوزه سر و منطق صورت بگیرد، تا بر اساس آن بتوانیم زندگی مناسب و متناسب و درخور خود را فراهم کنیم . و به اصططلاح خوشبخت باشیم .  


همانطور که در مطلب سرگذشت و سرنوشت ، اشاره کرده بودیم ، این ما هستیم که با استعانت از ذهن و آگاهی هایمان ، زندگی نامه خود را می نویسیم .کلمات سر گذشت ، و سرنوشت ، هر دو اشاره به این نکته اشاره می کنند که نوشتن چگونگی زندگی ما بر عهده حوزه سر ما است  ( خواندن مطلب سرنوشت، سرگذشت ، و آنچه که به سرمان آمده است  را در همین زمینه به شما پیشنهاد میکنیم )   

 

به عبارتی ،خوشبخت آن کسی است که سر نوشت خود را ، همانا خوش بختی و بختِ خوش خود قرار داده و سرنوشت خود را حقیقتاً ، آگاهانه و مسئولانه و در هر لحظه ، و با حوزه سر ، یعنی حضور فعال حوزه ذهن با مدیریت هماهنگِ همسو با شعف روز افزون  ، نوشته باشد و پس از آن د ر پذیرش مقدرات جهان هستی باشد و با آغوش باز به استقبال هدایای باشد که جهان هستی برایش مقدر کرده است . هرچند این هدایا در ظاهر با آنچه او ، مناسب می داند مغایر باشد .

 بر اساس این رویه  خوش بختی اش را در هر لحظه تدبیر کرده و همچنین ، همزمان می آفریندش . . .


خوش بخت باشید

/ 0 نظر / 29 بازدید