آیا هدف وسیله را توجیه میکند ؟؟؟

بیایید برخی از تبعات زمانیکه انرژی جنگجوی سایه( جنگجویی که در حالت نا آگاه غیر سازنده مشغول فعالیت می‌باشد ) در ما فعال می شود را با دقت بیشتری بررسی کنیم :  

    

 شخص که انرژی کهن الگوی جنگجو در این سطح آگاهی در او فعال می شود ، خشن و وسواسی و بی رحم بوده و از قدرتش برای رسیدن به اهداف غیر سازنده کوتاه مدت و شخصی استفاده می کند ( فعالیت کهن الگوی جنگجوی سطح اول بصورت غیرسازنده ) در این راستا و بر اساس دستور العمل، "هدف وسیله را توجیه می‌کند"به سمت هدفش حرکت می کند.

                    

این شخص در طی این مسیر، هر گونه اختلاف نظر و تفاوت عقیده با خودش را به مفهوم مطلق تهدید تلقی می کند ! و بعد از سیاه نمودن آن به طور کامل، با تمام قوا، برای نابودی و حذف آن اقدام  می کند ! ( چنین افرادی چون یتیم غیر سازنده و ناآگاهی دارند ، اغلب با خشم و داد و هوار و تظاهرات بیرونی شدید شروع به قلع و قم ، همه چیز می کنند !!)

چنین فردی بر اساس هر چیزی به اندازه خودش، در زمان خود، با تجارب پیرامونش تعامل ننموده و عکس العمل های او در هر حالت و در برابر هر چیزی با تمامیت وجودش انجام می شود!! مهمتر از همه این که اصولاً عکس العمل گرا بوده و به هیچ عنوان عملگرا نیست.

به خاطر داشته باشیم که  رسیدن به هدف ( هدف شخصی ) ، دلیل و توجیهی برای استفاده از هر وسیله و به هر شکلی نمی باشد !!

  

/ 0 نظر / 12 بازدید