جویندگی می کنم پس هستم

هویت خود را چگونه تعریف می کنید ؟

 شما را با چه صفتی می شناسند ؟

 آیا سایرین شما را با توجه به جویندگی هایتان شناسایی می کنند و تعریف شما را در جستجو گری هایتان می دانند ؟

یکی از مخاطرات پیش روی جوینده غیر سازنده این است که هویت خود را در جویندگی هایش می بیند .در مطالب پیشین (  هویت بخشی حامی و جنگجو (١)(٢)) در خصوص جنگجو و حامی اشاره کرده بودیم که هویت ما بر اساس هدفی که جنگجو برای خود تعیین کرده تعریف می شود و حامی نیز از آن حمایت می کند. با شروع سفر قهرمانی و آغاز فعالیت کهن الگوی جوینده ، مسئولیت آغاز می شود ! هویت ما شکل گرفته است و جوینده بایستی مترصد یافتن راه های مرتبط با مسیر و انتخاب بهینه ترین آنها باشد .

حال تصور کنید ، شما بودنِ خودتان را در جویندگی هایتان بدانید ! در چنین حالتی همیشه در حال جستجو ی راه های جدید و تازه هستید چون با پیدا کردن این راه ها است که هستید !! زمانیکه تعریف شما از خودتان، بر اساس جویندگی هایتان باشد ، لحظه ای آرام و قرار ندارید و به محض  اینکه بخواهید لحظه ای تأمل کنید ، احساس نیستی به شما دست می دهد.

با این اوصاف ، دائماً مسیر های متفاوت و جدید می یابید که اغلب آنها نه تنها هیچ ربطی به اهداف شما ندارد ، بلکه شاید  مخل حرکت صحیح شما در مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده توسط جنگجو باشد .

تبعات این حالت از فعالیت غیر سازنده جوینده بسیار زیاد است ، از  جمله می توان کمبود انرژی برای مسیر اصلی را نام برد . زمانیکه انرژی گرانبهای خود مان را که درست به اندازه مسیر بهینه رسیدن به هدف است را با جویندگی بی مورد هدر داده باشیم ، قطعاً به نتیجه مطلوب نمی رسیم و بی دست آورد خواهیم بود !

 

مسئله بعدی ، کمبود زمان است ! زمان ما برای رسیدن به اهدافمان تعریف شده و مشخص است و هنگامیکه مرتباً مشغول از این شاخه به آن شاخه پریدن باشیم ، زمان گرانبها خود را از دست می دهیم و هزینه فرصت از دست رفته می تواند بسیار گزاف باشد !

توجه کنیم که هویت ما ربطی به جویندگی هایمان ندارد و هویت خود را باید در زمان فعالیت کهن الگو های جنگجو و حامی کسب کنیم و با استفاده از انرژی جوینده راه های رسیدن به اهداف را بررسی و بهینه ترین را انتخاب کنیم ! این شعار جوینده را به خاطر داشته باشیم که ، در راه بهتر و عالی تر و متعالی تر شدن باشیم .

/ 1 نظر / 14 بازدید

از بچگی معروفم به گشتن و پیدا کردن . الانم که اینجا را پیدا کردم معنی نوشتت را نفهمیدم اما منم جویندگی می کنم پس هستم [دلقک]