بهینه سازی

یکی از وظایف کهن الگوی جوینده در زمان فعالیتش ، پیدا کردن مسیرهایی است که او را به هدف تعیین شده توسط جنگجو می رساند و بعد از امکان سنجی راه های موجود ، وظیفه انتخاب بهترین و بهینه ترین راه را نیز بر عهده دارد  . ممکن است برای رسیدن به هدفی ، بیش از یک راه وجود داشته باشد و همه این راه های موجود در حوزه امکان هم به هدف برسند ، اما جوینده سازنده ،‌می داند که چگونه از بین این راه ها ، بهترین را انتخاب کنند و با توجه به شرایط خود ، آنرا بهینه کنند !!!

 

بیایید با مثالی مطلب بهینه سازی را بررسی کنیم ! امتحانات دوران تحصیل را به خاطر می آورید ؟ ساختار کلی مسائل مطرح شده به این صورت بود که مقادیری معلوم بودند و ما بایستی موارد مجهول را پیدا می کردیم . مسائلی که برای ما مطرح می شد عموماً شامل اطلاعات اولیه ای بودند که بایستی در فرمول خاصی قرار می دادیم تا جواب مسئله را به دست بیاوریم.

 

حالا تصور کنید که مسئله ای حل شده را برایتان مطرح کرده باشند و از شما بخواهند با روشی بهتر و ساده ترین و سریع تر آنرا حل کنید ! احتمالا در شروع ، چون همه چیز معلوم و مشخص است تعجب می کنیم، ولی بعد با بررسی بیشتر می توانیم در بخش هایی از روش حل ، تغییراتی ایجاد کنیم که باعث بهتر و بهینه تر شدن پاسخ باشد !

در برخی از رشته های تحصیلی، واحد های درسی با همین عنوان ارائه می شود که دانشجویان با مسائل از قبل حل شده سر و کار دارند و بایستی با جستجو و کندوکاو در جزئیات آن مسئله ، با دقت زیاد بررسی همه جانبه ای انجام دهند و با ایجاد تغییراتی ، راندمان سیستم را افزایش دهند. این افزایش بهره وری می تواند در ابعاد و جهات مختلف باشد و فاکتورهایی مانند زمان، انرژی و ... بسیاری دیگر را در بر بگیرد.

     

فردی که انرژی کهن الگوی جوینده به صورت سازنده و آگاهانه در او فعال است، بلدِ راه است، و زمانیکه جنگجو هدف را برایش به درستی و بصورت واضح و دقیق تعیین کرده باشد، تمامی راه هایی که او را به سمت هدف هدایت می کنند را شناسایی می کند، و در هنگام انتخاب یک راه از میان تمامی آنها ، با در نظر گرفتن تمامی جزئیات و فاکتورهای اثر گذار و تعیین کننده ، از میان راه های بسیار و متنوع و گوناگونی که پیش روی خود دارد، بهترین آنها را که نهایتاً بالاترین بهره وری از جهات مختلف مانند زمان و انرژی و ... را برایش به همراه خواهد داشت ،انتخاب می کند!

 

 مثل همیشه به خاطر داشته باشیم که این رویکردِ بهتر و بهینه تر کردن را همزمان بصورت درونی و بیرونی خواهیم داشت، در نتیجه می توان گفت در زمان فعالیت این کهن الگوست که فرد به آنچه دارد بسنده نکرده و در عین لذت بردن از آنچه هست ،‌مرتباً در پی بهتر و عالی تر و متعالی تر شدن است.

آگاه باشیم و هوشیار ، که خوب بودنمان باعث بهتر شدن و بهتر بودنمان باعث عالی شدن و عالی شدنمان باعث متعالی شدنمان گردد.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید