مروری بر مرحله آمادگی سفر قهرمانی

در این مطلب می خواهیم مروری کوتاهی داشته باشیم که چگونه چهار آرکی تایپ اول سفر قهرمانی ، که به آنها مقدمه سفر قهرمانی می گوییم، برای شروع سفر قهرمانی به ما کمک می کنند؟

تا به این جای مسیر ، با توجه به آنچه در خصوص معصوم و یتیم اشاره کردیم بایستی یاد گرفته باشیم که بین خوش بینی ساده لوحانه معصوم غیر سازنده و بدبینی یتیم تعادل و توازنی ایجاد کنیم
تا بتوانیم راهمان را از مابین دوراهیها و انتخابهای پیش رویمان انتخاب نمائیم .  با این واقع بینی می دانیم که به چه کسی باید
اعتماد کرد و به چه کسی نمی بایستی اعتماد داشت و می توانیم مشخصات رهبر و راهنمای صحیح و صالح را از ادعاهای دروغین بدخواهان بازشناسیم .

 بعضی ازاطرافیانمان در این سفر از ما پشتیبانی می کنند و در طی راه به راهنمایی ما می آیند و برعکس برخی می کوشند در کار ما اخلال ایجاد کنند , اگر در قضاوت راهنمایانمان اشتباه کنیم معمولاً به مرحله یتیمی بازمی گردیم و پس از آن با پناه بردن به معصومیتمان مجدداً تجدید قوا کرده و توانایی تشخیص صحیح و غلط را از هم کسب می کنیم !!!!

 

اگر ناآگاهانه اصرار بر ادامه راهمان داشته باشیم در روابط ظالم و مظلوم خود را گرفتار می کنیم ( منظور نوعی بازی های ذهنی و روانی است که در
حقیقت در بقا ماندن است )

 در ادامه سفر نوبت به جنگجوی درون ما میرسد ، هدف زندگی خود را معلوم و مشخص ی کنیم،  این بار با اژدهاها یا چالش های بزرگی روبرو می شویم و اگر بازنده شویم مجدداً پس از تجدید قوا با اژدها یا اژدهاهای دیگری مواجه
می گردیم تا سرانجام با بیشتر شدن مهارتهای جنگجوئی مان بر همه آنها فائق آئیم ,
پس از آن توانایی این را داریم که به یاری دیگران برویم و مهارتهای حمایتی سطح بالای خود را به آنها رائه نمائیم .

در زمان فعالیت حامی می دانیم که  کمک به کسی که به یاری ما نیاز دارد در سطوح عالی دهندگی به طرز جادوئی و اسرارآمیزی ما را از مخاطراتی که پیش رو داریم حفظ می کند .

 لازم به ذکر است دانستن اینکه چه زمانی باید کمک کرد و چه زمانی می بایستی عقب کشید مهارت مهمی به شمار می رود که حامی سازنده آنرا کسب نموده است .

 

 کمکی که به دیگران می کنیم می بایستی صمیمانه و از ته قلب و خیرخواهان باشد و اندیشه بازگشتی از هیچ کجا به دنبال آن نباشد و به دلایل خودخواهانه و یا به هدف افزایش اعتماد به نفس خودمان نبایستی کمک کنیم .

/ 1 نظر / 26 بازدید
لیلا

"در زمان فعالیت حامی می دانیم که کمک به کسی که به یاری ما نیاز دارد در سطوح عالی دهندگی به طرز جادوئی و اسرارآمیزی ما را از مخاطراتی که پیش رو داریم حفظ می کند " چه جوری این اتفاق میفته؟ !! با حامی کارماهامون صفر میشه؟