بررسی نحوه فعالیت حامی سازنده در هر یک از ما 2

بررسی نحوه فعالیت حامی سازنده در وجود هر یک از ما ، و نشانه های موجود برای شناسایی آن به منظور اصلاح و تعدیل و رفع و تعویض آنها با رویکرد سازنده فعالیت این کهن الگو در ناخودآگاه و روانمان :

9- در صورت اعلام نیاز به ایشان عملگرا بوده و عکس العمل گرا نیستند و بر اساس عقده های فعال در درونشان به صورت انفعال پاسخ مثبت ، نمی دهند که پس از آن خود و دیگران را در این زمینه با مشکل مواجه نمایند .

تات

10- پاسخهای منفی  و حتی بی تفاوتی در پاسخ اعلام نیاز به ایشان از جمله پاسخهای آگاهانه و انتخابگرانه ایشان به حمایت گیرندگانشان بوده و با همیشه مثبت بودن در مورد نیازهای دیگران خود را به زحمت و دیگران را عجزه نکرده و گداپروری نمی کنند .

تات

11- بر بستری از عشق توحیدی که به همه اطرافیان خود دارند ، بعضاً رفتارهایشان تصوری از آدم بی رحم و سنگدل و یا بی تفاوت و یا مهربان و دل رحم را در ذهن دیگران متبادر می نماید اما اینها همه واقعیتهایی از دید ناظر بیرونی بوده و در اعماق درونشان ثباتی از جایگاه یکپارچگی وجود حاکم است .

تات

12- در روند دهندگی هایشان ثبات داشته و بالا و پایین های سطحی و عاطفی در ارتباط با حمایت ها و دهندگی هایشان موجود نبوده و هیجان های بی مورد و خستگی و خشم بی دلیل از خود در مورد حمایت گیرندگانشان از خود بروز نمی دهند .

تات

13- در راستای انجام رسالت و وظیفه الهی خودشان هر عملی را انجام می دهند و در مورد دهندگی ها و حمایتهایشان از دیگران نیز به همین گونه رفتار می نمایند و گویی انرژی بی پایانی را در اختیار دارند که از محل این منبع عظیم ثابت قدم و با ثبات دهندگی می کنند .

تات

14- همواره از حمایت گیرندگان و اشخاصی که به آنها دهندگی می کنند قلباً به خاطر حضورشان و اینکه به او فرصت داده اند تا تجربه خود را کامل نموده و به وظیفه و رسالتشان بپردازند ممنون و متشکر بوده و در گفتار و اعمال و افکارشان این را به خوبی بیان نموده و اعلام می کنند .

تات

15- به علت اینکه در لحظه و با آگاهی انتخابگرانه ، سازنده اعمال و رفتار خود هستند ، هیچگونه حساب و کتاب عاطفی و یا فیزیکی با هیچ یک از مجاورانشان چه خرد و چه کلان نداشته و حتی با بزرگ کردن طرف حسابشان یعنی با بدهکار دانستن جهان هستی و یا قادر متعال و یا انرژی های کائنات و یا خدا ، هیچ گاه خود را منتظر پاداش و ثواب و یا عوض چیزی نمی دانند و وقت خود را و یا گونه ای از ذهنشان را نیز به منظور نگه داشتن اینگونه حساب و کتابها صرف نمی کنند .

/ 4 نظر / 18 بازدید

سلام سلام اگر خواستید در جواب فاطمه به مطالب وبلاگ ارجاع بدهید : در مطالب عمومی دو مطلب با موضوع همسویی + 3 مطلب درخصوص "به جای در برابر و مخالف ف بگوییم در مجاورت و همسو ..." هستند. آخرینش در تاریخ :5/8/89 :"انرژی های مثبت یا منفی پیرامونمان !! و همسو شدن با آنها و ایجاد سینرژی"

ایوب

سلام و خدا قوت و ممنون[گل]

شرمینه

متشکریم! ببخشید ولی همیشه برایم سوال بوده که این انرژی بی پایان رو حامی از کجا می آورد؟! چطور خسته نمی شه؟ یا شاید فقط حامی هر کسی اندازه اش با دیگری متفاوت است؟

بهرنگ

شماره 15 واقعا دلچسب بود . مرسی و خدا قوت [لبخند]