هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد !!!

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از طریقی مثل تجربه شخصی ، خواندن یک کتاب خوب ، گفتگو با یک استاد ، شنیدن جمله ای از رادیو، گزارشی در روزنامه ، صحبت های شخصی در تاکسی ،مباحث کلاسی خاص و یا هر شکل دیگری ، مطلب خوبی را آموخته اید و آگاهی کسب کرده و در مورد تجارب مربوط به آن در زندگی جواب خوبی هم گرفته اید ! و تغییر و تحول خاصی در نگرش شما به زندگی روی داده باشد.

مسلماً همه ما می خواهیم دوستان و عزیزان و اطرافیان ما هم در حس خوب و آگاهی ما سهیم باشند و آنها نیز بهتر و عالی تر زندگی کنند!

اما نکته مهم اینجا است که چگونه و به شکل باید این انتقال آگاهی صورت بگیرد ؟ به نظر شما راه درست این است که سریعاً به سراغشان برویم و اشتباهات آنها را یادآور شویم و رفتار درست را به آنها بگوییم ؟ آیا باید سریعاً مسائل پیش روی آنها را موشکافی کنیم و راه حل را هم به آنها بگوییم ؟ و تازه پیگیری و سماجت هم به خرج بدهیم تا مطمئن شویم کاری که به آنها گفته ایم را انجام می دهند ؟

        

به خاطر داشته باشیم ، همه ما در طول زندگی تجارب بی شماری داریم و درس تجارب زندگی ما مختص خود ما است !! شاید رفتاری که ما به تجربه در موقعیت های خاصی امتحان کرده ایم و سازنده بوده است ، در موقعیتی دیگر و برای سایرین غیرسازنده و حتی مخرب باشد !

از طرفی زمانیکه ما بهترین و ارزشمندترین آگاهی ها را ، بدون اعلام نیاز فرد به او می دهیم ، نه تنها سخن ما شنیده نمی شود ، بلکه شاید نتیجه عکس نیز بدهد !

آنجا که بصارت نبود، یوسف صدیق ،جایی بفروشند که خریدار نباشد.

مسلماً درسی که از تجارب زندگی میگیریم بسیار ارزشمند است و آگاهی از تجارب و دستاورد های دیگران برای سایرین هم مفید و راهگشا است ولی باید توجه کنیم ، آگاهی را جایی بیان کنیم که خریدار آن باشند. وقتی طالب آن نیستند ، گفتن آن بی فایده است و از گوشی شنیده و از گوش دیگر به در خواهد شد،  حتی این بیان در صورتیکه در زمان مناسب اتفاق نیافتد می تواند مانع گرفتن درس تجربه افراد شود و بعضاً بسیار آسیب زننده است . (پیشنهاد میکنیم مطالب همدلی و همدردی (١)،(٢)، (٣)و (۴)را در خصوص آسیب های احتمالی مداخله ما در پروسه سایرین مطالعه کنید. )

با توجه به موارد فوق،  همواره با حضور کامل و مشاهده واقع بینانه شرایط موجود و موقعیت شنونده را بررسی کنیم و در زمان مناسب ، در صورتیکه طالب شنیدن و آگاه شدن باشد و بیان ما به او آسیبی وارد نکند ، سخن بگوییم !!

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد !!! 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
ایوب

سلام و خدا قوت و تشکرفراوان و . همه کسانی که ابتدای کسب معارف هستند این مطلب رو تجربه کردند.(( عطش آموختن به دیگران)). اما وقتی کمی گام جلوتر میگذاری هیچ میلی به این کار نداری چون انقدر مشغول خودت میشی که اساسا تمایلی به درس دادن به دیگران نداری. ممنون که این عطش از ما برداشته شد. [گل]