آرزوی پنهان شکست

آیا آرزوی پنهان شکست را می شناسید ؟

شاید برای برخی از ما پیش آمده باشد، که مدتها رویایی را در سر بپرورانیم، سپس هدفی را تعیین کنیم و برای رسیدن به آن با دقت و حوصله برنامه ریزی کرده ، زمان گذاشته و تلاش کنیم ، اما درست زمانیکه یک قدم به پیروزی باقی مانده ، پا پس بکشیم ! عقب نشینی کنیم و ... .


در این مواقع گاهی دروناً صدایی می شنویم که ما را به عقب می راند و مانع ادامه مسیر و رسیدن به نتیجه می شود و گاهی نیز تصادفاً اتفاقی بیرونی !!! (که آنرا حوادث نا خواسته و اتفاقات ناگهانی می نامیم و فکر می کنیم دست ما نبوده )برای ما روی می دهد که دیگر نمی توانیم حرکت کنیم و به آنچه به ظاهر و به زبان عمیقاً خواهان آن هستیم برسیم !

موضوعی که اغلب به عنوان " آرزوی پنهان شکست " مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد ، زمانی است که ما به دلایلی به ظاهر نامعلوم،  از موفقیت و پیروزی فرار می کنیم و خودآگاه و ناخودآگاه ، خودمان مانع رسیدن به هدف و آرزویمان و پیروزی می شویم.

به نظر شما دلیل این رویکرد ما چیست ؟ چرا بایستی عمیقاً و دروناً نخواهیم که به آنچه اعلام می کنیم و در ظاهر خواهان آن هستیم و با تمام وجودمان برای آن تلاش می کنیم ، برسیم؟ اگر آن را می خواهیم پس چرا پا پس می کشیم و اگر آنرا نمی خواهیم چرا تا این حد انرژی مصرف می کنیم و تلاش می کنیم ؟

دلیل عمقی این مسئله، مسئولیت نپذیرفتن ماست.مسئولیت پذیری فقط در انتخاب و یا انجام دادن مسئولیت های کاری که تصمیم گرفته ایم انجام دهیم نیست ، بلکه مسئولیت نتیجه را نیز پذیرفتن هم مقوله ای مهم و قابل بررسی است .هر نتیجه ای که بعد از انجام کارهایمان کسب می کنیم ، چه آن نتیجه ای که می خواهیم باشد و چه هر حالت دیگری ، بایستی پاسخگوی آنها نیز باشیم.

به عنوان مثال قبولی در یک مصاحبه کاری را در نظر بگیرید !

اگر با کسب آمادگی های لازم آن مسئولیت و گذر از تمام مراحل آن در این مصاحبه قبول شوید ، موقعیت جدید و تازه ای پیش روی شما قرار خواهد داشت و بایستی پاسخگوی مسئولیت های جدید و تازه و البته در آغاز نا آشنای آن باشید (به خاطر دارید که در مطلب امنیت و آگاهی اشاره کرده بودیم ما از نا آگاهی هایمان می هراسیم و تا زمانی نسبت به موضوعی آگاهی کسب نکرده ایم احتمالاً برایمان ترسناک خواهد بود  )!

                 

به زبان ساده تر آرزوی پنهان شکست از آنجا نشأت می گیرد که از مسئولیت های جدید و نا شناخته می هراسیم ، زمانیکه به هر دلیلی حاضر به پذیرفتن مسئولیت پیروزی نباشیم ، خودآگاه و ناخودآگاه در راه رسیدن به پیروزی ، مانع تراشی می کنیم !!!

اگراین مسئله پیش روی شما نیز هست ، کافی است با رشد مسئولیت پذیری (که در مطالب بعدی تعریف کاملتری از آن ارائه خواهد شد ) و حس تمایل به رشد و تغییر که در وجود همه ما نهادینه است و به ما کمک می کند بر ماندن در وضعیت ناخوشایند و بقاء گونه غلبه کرده و با انرژی حرکت نماییم، هر لحظه حضور داشته باشید .مسئولیت انتخابهایمان را قبول کنیم و حاضر باشیم ، بهای انتخاب هایمان را در هر یک از تجربه های زندگی مان ، از کوچکترین تا بزرگترین آنها بپردازیم، تا آهسته و پیوسته رشد کنیم و متعالی شویم.

 

/ 2 نظر / 16 بازدید

[ابله][ابله][ابله] مممممممممنننننننننننننننننننوووووووووووووووووووون[گل]

ایوب

سلام و خدا قوت این از اون مطالبیه که لازمه مثل یک مشق شب روزی 1000 بار بنویسیم تا ملکه ذهنمون بشه. امنیت و آگاهی و مسئولیت و نتیجه و شکست وپیروزی. بلکه بفهمیم. مرسی[گل]