توانایی "نه" گفتن و همچنین "نه" شنیدن

یکی از بارزترین و ارزنده ترین خصوصیات اخلاقی قابل مشاهده در افرادی که انرژی کهن الگوی حامی بصورت غیر سازنده در آنها فعال شده است و یا اینکه در اشخاصی که نا آگاهانه آن را زندگی می کنند مشاهده می شود ! ناتوانی آنها در گفتن کلمه مقدّس و ارزشمند "نه" در پاسخ به اعلام نیاز سایرین و یا کسانی است که از آنها در خواست و یا تمنّا و یا خواهشی دارند ، می باشد . !

                                 

اشاره شده بود که پروسه دهندگی و گیرندگی ، بسیار به هم نزدیک هستند ! حامیان غیر سازنده ، در حقیقت خوشان به نوعی گیرنده اصلی هستند !

چرا که تعریف آنها از خود و هویت خودشان با دهندگی نمودنشان است و اگر دهندگی نکنند ، گویی که اصلاً نیستند و وجود ندارند !  (یکی از شاخص هایی که با کمک آن می توانیم سازنده بودن دهندگی هایمان را امتحان کنیم ، این است که آیا اگر شخص گیرنده ، حمایت ما را نپذیرفت احساس بی ارزشی به ما دست می دهد یا خیر و یا در این حالت احساس وجود نداشتن و بی تأثیری خواهیم داشت یا خیر ؟ !! )

حامی آگاه، معطّل و  در انتظار و لنگ دهندگی هایش نیست و با توجه به اینکه بعد از اعلام نیاز دیگران از سرریز عشقش دهندگی می کند ، در صورت پذیرفته نشدن حمایتش از طرف گیرنده حمایت ، نیز فرقی برایش نداشته و احساس غریب و غیر اصیل بی هویتی گریبان گیرش نگردیده و حتی در این حالت یتیم نیز نشده ( یعنی باعث نمی گردد که دیگر دهندگی نکند ) و کما فی السابق به حامی گری آگاهانه اش به صورت انتخاب گرانه و آگاهانه ادامه می دهد .

                                 

یادآوری می کنیم که زمانیکه انرژی کهن الگوی حامی در خدمت کهن الگوی معصوم باشد ، فرد به دلیل همذات پنداری با فرد گیرنده و نیز چون خودش در چنین شرایطی و به دلیل توقع پایان ناپذیر معصوم ، مایل به شنیدن پاسخ منفی به اعلام نیازهایش نیست ، هیچگاه به فرد گیرنده پاسخ منفی نمی دهد !!! و در حقیقت بر همین اساس است که شخصی که خود قادر به شنیدن پاسخ نه از کسی نمی باشد او خود نیز قادر به نه گفتن به هیچ کس نیست حال چه از جایگاه دهندگی و چه از باب گیرندگی .

                                  

پس با پرورش انرژی کهن الگوی حامی ، بصورت سازنده و آگاهانه در درونمان ، ابتدا حامی خود بوده و سپس سرریز عشق و حمایتمان را مسئولانه و انتخابگرانه به سایرین بخشیده و با انتخاب هر سه پاسخ ، بله ، خیر و ایگنور ، در همزمانی به رشد خود به عنوان حامی و دیگران به عنوان پذیرندگان حمایت، کمک کنیم .

 

/ 1 نظر / 22 بازدید