حامی در خدمت کهن الگو های قبلی

همانطور که اشاره شده بود ، ترتیب و توالی فعال شدن انرژی های کهن الگو های سفر قهرمانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است !

یکی از دلایل فعالیت غیر سازنده هر یک از کهن الگو های سفر قهرمانی نیز رعایت نکردن همین مسئله است !

گاهی نیز ، هر یک از این کهن الگو ها ، به اشتباه در خدمت کهن الگویی قبل تر از خودش قرار می گیرد . در حالیکه طبق پروسه صحیح  انرژی حاصل از فعالیت هر کهن الگو به کهن الگوی بعد از خود رسیده و فعالیت آرک تایپ بعدی ، در راستای رسیدن به اهداف و نیات آرک تایپ قبلی اش قطعاً اشتباه است !!!

                                                 

بیایید با مثالی حالت های مختلف فعالیت کهن الگوی حامی زمانیکه به خدمت کهن الگوی های قبل از خودش در می آید را بررسی کنیم !

اگر شخصی که انرژی کهن الگوی حامی در او فعال شده، از این انرژی در راستای کهن الگوی معصوم استفاده کند (حامی در خدمت معصوم) ، برای کسب امنیت ، حامیگری می کند !!

مثال مادری را در نظر بگیرید که برای احساس امنیت ، از کودکش امنیت می گیرد و یا مثال کودکی که در زمان نا امنی عروسکش را محکم بغل می کند !!  

                                                                  

اگر فرد از انرژی حامی خود برای کهن الگوی یتیم استفاده کند ، (حامی در خدمت یتیم ) ، حالتی است که شخص برای شفای یتیم خودش سراغ حمایت از سایرین می رود ! مثل فردی که خودش بسیار گرسنه است و به افراد فقیر و گرسنه دیگری بغیر از خودش غذا می دهد .

و یا حالتی که انرژی حاصل از کهن الگوی حامی ، به خدمت کهن الگوی جنگجو در آید ( حامی در خدمت جنگجو ) ، در این حالت فرد برای رسیدن به اهدافی که کهن الگوی جنگجو برایش تعیین کرده ، حامیگری می کند ! یعنی با این نوع حمایت ها ، سایرین را برای رسیدن خود به هدف شخصی خودش کنترل می نماید .

                                           

که تمامی حالاتی که گفته شد ، اشتباه و غیر سازنده بوده و در تمامی این حالات انرژی حاصل از کهن الگوی حامی ، به هدر  خواهد رفت و در راستای صحیح بکار گرفته نمی شود.

پس یادمان باشد که ، در هر مرحله از سفر ، انرژی های خاص همان مرحله را کسب نموده و  به سمت مرحله بعدی حرکت نماییم . تا در نهایت با سپری کردن صحیح این پروسه قهرمان زندگی خویش باشیم !!

انشاالله

/ 3 نظر / 13 بازدید

[لبخند] ممنون

بهرنگ

بسیار عالی . به امید توفیق هر چه روزافزونتر [لبخند]

رضا

خير ببيني[لبخند]