مدیریت صحیح افکار و گفتار و اعمالمان

زمانیکه می بینید کسی در خیابان زباله می اندازد چه احساسی دارید ؟ وقتی ببینید کسی در حال کندن گل از باغچه خیابان است عصبانی می شوید و با او دعوا می کنید ؟ یا بی توجه به راه خود ادامه می دهید ؟  آیا زمانیکه فردی زباله اش را از ماشین به بیرون پرتاب می کند ، می اندیشید که چه آدم بی ادب و بی فرهنگی است ؟ آیا ناراحت می شوید و با داد و قال به او می گویید که چه رفتار زشتی انجام داده است ؟ و یا بی تفاوت از کنار چنین صحنه هایی عبور می کنید و هیچ احساس خاصی ندارید ؟ خودتان تا چه اندازه ای چنین اعمالی را انجام می دهید ؟

                 

رفتار و اندیشه ما در چنین زمان هایی حالات مختلفی دارد، به عنوان مثال  زمان هایی است  که ما  با دیدن چنین صحنه هایی ، عصبانی و شاکی می شویم و بصورت اعتراض ناراحتی و خشم خود را با صدای بلند اعلام می کنیم و یا در دل به آن فرد فحش و بد و بیراه می گوییم !!

این حالت زمانی است که ما ، نریختن زباله را آگاهانه انتخاب نکردیم ! در واقع دلمان می خواهد این کار را انجام دهیم ولی بنا به دلایلی میل درونی مان را سرکوب می کنیم و این کار را نمی کنیم .  چون مدیریت صحیحی بر خود نداریم و بوسیله کنترل امیال و خواسته های درونی رفتار می کنیم ، می خواهیم بیرون از خود را نیز کنترل کنیم . به همین دلیل وقتی می بینیم فرد دیگری این کار را می کند برآشفته و شاکی می شویم !!!   " من آشغال نمی ریزم آنوقت این آدم این کارو می کنه  و... "

 

گاهی اوقات نیز آنقدر بی حسی و بی تفاوتی در ما زیاد است که بدون اندیشیدن و تفکر از کنار چنین رفتار هایی چه از سوی خودمان و چه از طرف سایرین عبور می کنیم و هیچ درسی از این تجارب نمی گیریم !!

 حالت بعدی زمانی است که ما ، به این مسئله اندیشیده ایم و آگاهانه انتخاب کرده ایم که زباله ای نریزیم ، در جنین حالتی است فشاری به خودمان وارد نکرده ایم و سرکوبی هم صورت نگرفته ! به همین دلیل زمان هایی هم که شاهد این رفتار از سوی افراد دیگر  هستیم ، عصبانی و شاکی نخواهیم شد!!

توجه داشته باشیم ، که لزومی ندارد دانسته ها و آگاهی هایمان را به اجبار و به زور و با چماق !!! به دیگران بیاموزیم !  بهترین و مناسب ترین راه برای آگاهی دادن به سایرین ، این است که خود ما رفتار صحیح و درست را انجام بدهیم و سایرین با مشاهده آن الگو برداری کرده و در صورت تمایل بیاموزند .

آگاهانه انتخاب کردن تجارب زندگی مان ، خود به خود و در همزمانی تاثیراتی به مراتب بیشتر و موثر تر بر حوزه پیرامونی مان خواهد گذاشت .

 

 

/ 1 نظر / 49 بازدید
داوود

خیر پیش