شروع جویندگی

به نظر شما شروع مرحله جویندگی در درون ما چطور اتفاق می افتد ؟ چه زمانی نیاز به جوینده داریم ؟ در چه مقاطعی شروع به فعالیت می کند ؟ و اصلاً جوینده به چه شکل در ما فعال می شود ؟

همانطور که در مطالب قبلی اشاره شد، چهار کهن الگوی اول که تا کنون در خصوص آنها مطالبی عنوان شده،(معصوم، یتیم ، جنگجو و حامی)مربوط به مرحله آمادگی برای سفر هستند و چهار کهن الگوی بعدی (جوینده، نابودگر، عاشق و آفرینشگر )مرحله سفر را در پروسه سفر قهرمانی تشکیل میدهند. با شروع فعالیت انرژی جوینده در ما ، سفر آغاز می شود و آغاز به حرکت می کنیم . 

                 

تمایل به سفر از نهادینه ترین تمایلات در ناخودآگاه ما است، یعنی از لحظه پس از هبوط میل به پیدا کردن بهشت و بازگشت و سکونت در سرزمین موعود یا بهشت عدن همواره در نهاد بشر موج می زده، حال چه با رویکرد درونی و چه با رویکرد بیرونی .چه با سفرهای درونی خود دائماً در حال سفر و جستجو برای بازیابی امنیت و آرامش باشیم و چه با سفر های بیرونی .

  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش                    بازجوید روزگار وصل خویش 

 

بطور کلی با هر زایش و ورود به دنیای جدید، هر تجربه و همچنین با شروع سفر , جویندگی آغاز می گردد.یعنی اساساً با عدم فعالیت این کهن الگو شروع سفر ناممکن است و با شروع آن  درابتدا گاهی احساسهای نارضایتی , محرومیت , بیگانگی و یا حتی پوچی به سراغ ما می آید!!! (که در ادامه در خصوص تک تک این موارد به تفصیل اشاره خواهد شد )

خواه در جستجوی آگاهی و رسیدن به روشنگری باشیم و یا بعضاً حتی بدون اینکه بدانیم چه چیزی هستیم یا گم گشته مان چیست؟!! در اشتیاق پیدا کردن گمگشته و یا به دنبال آن باشیم. به عبارتی جوینده در جای جای زندگی دنیایی و معنوی ما فعال است و نقش پر رنگی ایفا می کند.

 همانگونه که قهرمان داستان به دنبال جام مقدس بوده , سیندرلا در انتظار شاهزاده با اسب سفید و شاهزاده به دنبال زیبای خفته و.... هزاران نمونه دیگر از این دست که از کودکی در داستان ها و کارتون ها دیده ایم و با کمی دقت در زندگی شخصی خودمان نیز ردپای آنرا پیدا خواهیم کرد .

 تمامی اینها انگیزه ای برای ترک کردن و یا فرار و یا عزیمت کردن به منظور یافتن راهی بهتر و یا شرایطی بهتر و یا زندگی متعالی تر است. چرا که جوینده همواره در صدد بهتر و عالی تر و متعالی نمودن درون خود و همچنین محیط پیرامونش است .

 

/ 0 نظر / 27 بازدید