ترس های ما (2)

در ادامه مطلب ترسهای (1) به بررسی سایر مکانیزم های  آن می پردازیم :

یکی از مکانیزم های پرمخاطب در دسته بندی ترس ها  بحث  ترس از دست دادن  است :

ما هایی که حاضر نیستیم که بپذیریم و تسلیم این حقیقت باشیم که هر چیزی زمانی داره و این در مورد تعامل ما با تجربیات هم صدق می کنه و ما نمیتونیم جهان هستی و تعادل حکمفرما بر آن را کنترل کنیم ( عدل حاکم بر جهان هستی ) و اینکه هر ارتباطی بر اساس نیاز و رفع نیاز شکل میگیره و پس از تعامل و تبادل این نیاز  به صورت تعامل فی مابین اگر قرار  داد و شرط و شروط خاص و محکم و کائناتی موجود نباشه ارتباط و تعامل شاکله دیگری پیدا میکنه و نمیشه که تحت سوء اختیار ما هر شکلی که ما دلمون بخواد  رو به خودش بگیره .

و اینکه حقیقتاً هر چیزی بهایی داره که می بایستی برای داشتن اون پرداخت بشه و این حکم در جهان هستی لا یتغیره و اگه توی دستون یک هندوانه بزرگ هست برای برداشت و در دست گفتن یک صندوق توت فرنگی قطعاً بایستی که اون هندوانه بزرگ رو به زمین بگذاریم .

انسان فطرتاً موجودی پویا بوده و هر لحظه در حال شدنه و مگر میشود که ما برای درک زمان حال بدون اینکه با زمان گذشتمون خداحافظی کنیم ، تعامل آگاهانه و سازنده بر قرار کنیم و ما در هر لحظه با واسپاری لحظه قبل توفیق درک لحظه حال رو پیدا می کنیم  .

پس آگاه باشیم که ترس از دست دادن در مواقعی که قرارداد و پیمان و عهد و تعهدی در کار نباشه که ما را در حفظ شرایط گذشته نگهداره ، که این هم خودش از مصادیق قطعی رشده ، عامل اصلی بسیاری از فسیل شدنها و در بقا موندنمونه و اجازه رشد و  طی طریق و تعالی و توانایی اون رو از ما میگیره .

 

در نهایت دسته و مکامیزم بعدی ،  ترس از موفقیت و یا همون آرزوی پنهان شکست  است  :

این ترس از اون جایی شکل میگیره که شخص به خاطر این که با هر موفقیتی و در هر مو قعیتی با موفق شدن امکان این براش وجود داره که مسئول بشه و بقیه و حتی خودش از اون به بعد انتظار و توقع موفق شدن رو ازش داشته باشن و یا حتی قرار بشه به صرافت این بیافته که خدای نا کرده موفقیت  قبلیش رو حفظ کنه ،

عطای همه این موارد رو به لقایش می بخشه و بدون هیچ دردسری  حتی در حالتی که توانایی برنده شدن رو داره به راحتی خواسته ونا خواسته و آگاهانه و نا آگاهانه و مختار و غیر مختار ،خودش رو بازنده میکنه تا خیالش راحت و روانش آسوده و جونش در امان باشه ،که نه دیگران و نه خودش ، ازش انتظار موفقیت نداشته باشن و همیشه مظلوم بیچاره و حیوونی باقی بمونه و همچنین مترصد و حادق حفظ موفقیتی هم نباشه

و ازاین بابت هم هیچ وقت خدای نا کرده بهش نیاد و همیشه بون هیچ گونه مسئولیتی با فراغ بال و آسایش خاطر آرام و یله و رها و در آغوش امنیتهای کاذب غیر خود ساخته دیگران به زعم خودش خوش بگذراند .

مواردی که در بالا ذکر شد به طور مختصر و اجمالی و لی کامل و موجز در مورد ترسها بود امید واریم که با درست خوندن اون و تحلیل و بررسی خودمون در مجاورت با این آگاهی بتونیم در مسیر رشد و تعالیمون و در راه زندگی مشعوفمون بهتر و سریعتر گام برداریم .

 

انشا الله

 

/ 0 نظر / 18 بازدید