پیر یا جوان بودن هر یک از ما

 چند سال دارید ؟ سن شناسنامه ای شما با سن بدنی و فکری شما چقدر نزدیک است ؟ خودتان را پیر می دانید یا جوان ؟ دیگران درباره سن و سال شما چه نظری دارند و حدس آنها تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است ؟

                        

به یاد داشته باشیم که هیچ کس با گذر ایام و با بیشتر شدن سن شناسنامه ای خود، پیر و کهن سال و مسن نمی شود ،چین و چروک و  آثار پدیدار شده بر روی پوست و اندام و ظاهر و فیزیکی مان نیز حقیقتاً مانند درجاتی هستند که زندگی به ما می دهد .

 یا با مثالی دیگر ، مانند حلقه های رشد و سن درخت است که تعداد و نوع و ضخامت و چگونگی آن ، نمایش دهنده تجربیاتی است که در طی سالیان آن درخت پشت سر گذاشته است.

   

 با این رویکرد و نگرش انسان تنها زمانی پیر و فرتوت و مسن محسوب می گردد که از رشد و پرورش خود و در مسیر تعالی خود بودن دست برداشته و خسته مأیوس و نا امید گردد. این یعنی پیری و کهولت و چین و چروک پدیدار آمده بر روح و بقا و سکون که نه تنها پیری بلکه مرگ حقیقی است.

پس همواره در مسیر رشد و تعالی و نور آگاهی گام برداریم و هر لحظه از نو و نو به نو متولد گردیم و جوان و شاداب و پویا و پایدار باشیم .

 همیشه جوان بمانید

/ 1 نظر / 12 بازدید

بقول خودتان : پس همواره در مسیر رشد و تعالی و نور آگاهی گام برداریم و هر لحظه از نو و نو به نو متولد گردیم. منتظرم زودتر متولد گردید [گل]