حامی و عجزه پروری

تا به حال به این مسأله  دقت کرده اید که حامیان غیر سازنده پیرامون ما، اغلب در اطراف خود تعداد زیادی از اشخاص ناتوان و عجزه دارند؟

زمانیکه انرژی حامی بصورت غیر سازنده در ما فعال شود، گاهی به اساسی ترین نکته در پروسه حامیگری ، یعنی توجه به پروسه اعلام نیاز از جانب فرد گیرنده ، بی توجهی می کنیم .

       

مادری را تصور کنید که پیش از گرسنه شدن فرزندش ، به اجبار به او غذا می خوراند. لحظه ای فکر کنید که با این رفتار اشتباه ، به فرزندش اجازه گرسنه شدن را هم نمی دهد !

و از همین مثال کوچک گرفته تا مسائل بزرگ زندگی ، عملاً فرزندش را در نوعی بی حسی و انفعال نگه داشته و عاجز و ناتوان بار خواهد آورد !                                         

توجه داشته باشیم که حمایت های ناآگاهانه ما باعث ایجاد توقع در فرد گیرنده می شود و او را عجزه و ناتوان کرده و فرصت رشد و تعالی را از او می گیرد.

در حالیکه اگر در پروسه حمایت خود، به دیگران اجازه اعلام نیاز را بدهیم ، و آگاهانه و بر اساس شرایط همان لحظه ، انتخاب صحیح بین پاسخ های بله، نه و ایگنور را داشته باشیم ، همزمان هم حامی خود را بطور صحیح و سازنده زندگی می کنیم و هم به رشد افرد حوزه پیرامونمان کمک می کنیم .

               

با مثالی دیگر مخرب بودن حامی غیر سازنده را تکرار می کنیم !

زمانیکه کرم ابریشم به درون پیله اش رفته و بعد از سپری کردن زمان کافی برای خروج از پیله تلاش می کنه ، شاید بعضی از ما با حامیگری غیر سازنده مان ، برایش دل بسوزونیم و کمک کنیم تا زودتر از پیله خارج بشه !!! اما نتیجه پروانه ای با بالهای زیبا اما ناتوان از پرواز کردن میشه !!

 

پروانه ای که خودش پیله رونشکافته باشه ،‌توان پرواز رو نخواهد داشت !!

پس با حامیگری های ناآگاهانه و خودخواهانه و غیر مسئولانه ، فرصت رشد و پرواز را از سایرین نگرفته و با حمایت های به جا و به اندازه و سازنده و صحیح هم به خود و هم به سایرین کمک کنیم تا همه با هم رشد کرده و متعالی شویم!

 

/ 0 نظر / 11 بازدید