عملگرا بودن !!! و نه عکس العمل گرا بودن (2)

به نظر شمادفاع و صیانت صحیح از مرزهایمان به چه صورتی است ؟ زمانیکه به دلیل غفلت ما در حفاظت از مرزهایمان و یا درست و دقیق تعیین نکردن مرزهایمان و یا هر دلیل دیگری ،  دیگران وارد مرزهای فیزیکی  و یا متافیزیکی ما می شوند ، چه عملی باید انجام بدهیم !!

به عنوان مثال اگر کسی به شما سیلی زد ، چه رفتاری می کنید ؟ ممکن است بعضی از ما ، بدون فکر و تامل و بررسی ، انکار کنیم ( در این حالت کهن الگوی معصوم نیاز به بررسی دارد) و یابلافاصلهدرست به همان شکل، یا حتی خیلی شدیدتر  (در این حالت کهن الگوی یتیم ما نیاز به بررسی بیشتری دارد ) تلافی !!! کنیم و به صورت او سیلی بزنیم !!

           

در چنین حالت هایی در حقیقت ، ما عکس العمل گرا بوده و انتخابگر رفتارمان نبوده ایم !! درحالیکه ما انسان هستیم  انسان واقعی ،‌ عملگرا است نه عکس العملگرا !

یعنی انسان آگاه نه تنها  مشاهده گر قوی و سالمی دارد که همه جانبه و دقیق مسائل را می بیند و بررسی می کند بلکه بهترین رفتار رو با آگاهی اون لحظه خودش انتخاب می کند !

                            

به عنوان مثال در مثال ابتدای متن ، در پاسخ به سیلی خوردن ، جواب ما می تواند در بازه " از هیچ تا نهایت سیلی زدن " قرار داشته باشد . انتخاب اینکه پاسخ ما در کجای این طیف بزرگ و به چه اندازه و به چه صورت و در چه زمانی باشد، بستگی به شرایط ما ، شرایط آن فرد، شرایط محیطی پیرامون ما  و همچنین نوع تعامل بین ما دارد!

به عبارتی هیچ نسخه از قبل پیچیده شده و آماده ای برای ارتباطات نداریم !! و برای هر عمل و رفتار و کلامی که از ما سر می زند ، در لحظه مسئول انتخاب هستیم !

پس با تقویت مشاهده گر درونمان و در نظر گرفتن تمام حالات ممکن ، به تجارب پیرامونمان بنگریم و هر لحظه برای هر تصمیم و انتخابی از کوچکترین و به ظاهر بی اهمیت ترین آنها گرفته تا بزرگترین آنها، با آگاهی همان لحظه مان بررسی کرده و تصمیم بگیریم و انتخابگر هر لحظه از زندگی خود باشیم .

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
رضا

شاید همیشه پیغام نذارم ولی خیلی مخلصیم و دست شما هم درد نکنه[لبخند]